Čierny Šery - Ovčiarsky pes Slovenský „Čierny vlčiak“

 image
Vítame Vás na stránke, ktorá je venovaná milovníkom plemena

 

Čierny Šery - Ovčiarsky pes Slovenský 

Black Cherry - Slowakisch shepherd Dog

 

 Táto stránka je samozrejme  pripravovaná aj pre všetkých milovníkov psíkov, obzvlášť však je venovaná záujemcom o chov tohto  plemena .  Webstránka bola založená  s cieľom informovať , vzdelávať  laickú , odbornú verejnosť   ale aj  záujemcov o  “športovú a  služobnú “ kynológiu.  Je potrebné popularizovať toto plemeno na Slovensku , pretože  verejnosť má o nom málo informácií alebo sú skreslené (niekedy aj úmyselne). Stránka nie je úplná, ďaľšie informácie budú postupne dopĺňané, údaje upresňované a tiež vymieňané  niektoré obrázky. 
Plemeno je chránený patentom . To znamená, že majiteľ (chovateľ) patentu získa monopol na jeho využívanie  (chovu). ( Aj keď sa toto plemeno zdá byť veľmi mladé, má však dlhoročné korene.  Toto plemeno ,nepochádza od nemeckých ovčiakov ale od staronemeckých, starobelgiských, stredoeuropských, slovenských  pastierskych psov. Pastieri chovali pastierskych psov s chovateľským cieľom, aby dosiahli vysoký výkon a pracovitosť. Na dosiahnutie tohto cieľa bol stanovený plemenný štandard plemena, ktorý obsahuje telesnú podstatu ako aj povahové a charakterové požiadavky. Pastierský psy boli využívaní hlavne k paseniu hospodárskych zvierat,  preto bola atletiský telesná stavba, inteligencia  týchto psov bežná a tiež žiadúca.)

Welcome to the website of the Black Cherry  breed dog

This site is for Club Members SFK and others who would like to find out more about the breed

Black Cherry  ( Czech, Slovak, DDR Working Dog breed !!! )

Browsing through the site you will find information about the breed registred by SFK, shows etc.

For those with a new interest in the breed, we hope to show you a balanced view of the Black Cherry.

This breed is not become from the breed GSD. If you need any further help, ionformation about the breed, advice or to make a puppy or stud enquiry, please see the Contact Us page. 
 here is the contact details Slovenska Federacia Kynologov.

of our Committee members are listed.

The breed have an long historical background dating back a hundred years in West Europa.

They are recognition as a Family Loyal  dog by being considerably more laid-back and

tractable than some other working shepherd  breeds. The breed called Black Cherry.  It  is The Perfect

Companion and working Dog Familien breed . The original name of this breed was Black Shepherd.

 In the home, Black Cherry are affectionate, gentle and with positive reinforcement, are very well

behaved. They bask in the attention of their people. The breed is intelligent and sensitive.  They learn

very quickly with positive reinforcement and they do not do well with a heavy hand. Although the breed

is very adaptable and fulfils many roles, the opening paragraph of the Breed Standard says that the

breed is "Essentially a familian working dog".

The breed  is protected by trademark law,( has a patent!)

This breed is registered with the international register UCI. ( Mitglied der UCI .)

Many dogs of this breed  Black Cherry have won many honours including  UCI International Champions

and Grand  International Champions of Europe and other countries. They won many times, at the

international dogshows. (we have owned or bred over 60 champions). 

UCI is a German based International organization for all breed dogs like FCI. The SFK is a Breed Registry

Organisation and Pedigree Service, featuring full pedigrees on almost 3,000 Black Shepherd.

The Club SFK  is very proud of the Breed's working traditions and issues Working Certificates to those

Dogs who have proved themselves below ground.  The first Int. Working Certificate was issued in 1980.

SFK Organisation Rules  you can find on webside  to read the revised Breeding  Rules that are now

approved by Members and the Kennel Clubs.

rasse - Slovak Schwarze Schäferhunde (Slovak schwarzen elsässischen)
Willkommen auf der Website der Black Cherry "Zuchtverein"

Es ist die perfekte Gesellschafts-und Arbeitsbedingungen Dog Familien Rasse. (Begleithunde  Rassen Der

Cierny Sery .) Der ursprüngliche Name war Schwarzer Schäferhund,  ("DEUTSCHER"  SCHÄFERHUND

SCHWARZ) UCI - Wiesbaden Gründer Josef Klee- Schwarze Sery ( black cherry) ist  2001 anerkannte

Üdvözöljük weboldalunkon. E honlap a kutyafajt és eredményeit mutatja be. Ez a kutya fajta

PCT (Patent Cooperation Treaty) szabadalom alatt áll. ( Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) -ban regisztrált )webmaster Dano T.

 

TOPlist