DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Charakteristika: 

Na stránke sa pracuje. Prosíme o strpenie. Stránka je v štádiu prípravy. This site is under construction. Please come back in near future.

Čierny šery je elegantné silné plemeno, sympatické a pevné.

Čierny šery je elegantné silné plemeno, sympatické a pevné.
My sme vždy  ten, kto je ochotný pomôcť, poradiť a načúvať. Nesnažme sa robiť nátlak a presviedčať. Nechajme zákazníkov nakupovať. A to doslova.

Celková charakteristika: Pes s bystrým výrazom, pozorný, inteligentný. Je veľmi temperamentný. Ľahko sa cvičí, lebo je učenlivý, ľahko ovládateľný a je vyrovnaný s pevnou povahou. Niektoré jedince preukázali na skúškach dokonca aj obranárske vlastnosti. Ale širšie uplatnenie v služobnej kynológií sa pre ne zatiaľ nenašlo, lebo je priateľský vo vzťahu k človeku, a najmä k deťom. Je výborným spoločníkom človeka a preto patrí medzi veľmi rozšírené a obľúbené spoločenské, športové, rodinné psy. Uznáva iba jedného pána , má úzky vzťah k majiteľovi a jeho rodine . Je veľmi dôverčivý voči cudzím. Je veľmi flexibilný, je schopný pracovať vo svorke. Pre tieto vlastnosti je mimoriadne vhodný pre život v meste. Aj veľkosťou a farbou je ideálnym domácim psom. Svojou veľkosťou je vhodný najmä tam, kde sú obmedzené ubytovacie podmienky a jeho srsť si nevyžaduje také pravidelné a časté umývanie. Spľňa všetky predpoklady na to, aby bol dokonalým služobným, asistenčným, vodiacim psom. Charakterovo sa plemeno hodí do rodiny, k malým deťom aj k seniorom i k chorým postihnutým ľuďom, pretože každému z nich venuje patričnú pozornosť a nezištnú psiu lásku.

Plemeno sa preslávilo svojou mnohostrannosťou. Je vyrovnané a dokáže vytrvalo pracovať. Má vinikajúci čuch, čo ho predurčuje pre prácu s políciou, hlavne pri hľadaní drog. Je jedným z najobľúbenejších plemien v USA, Veľkej Británii, Francúzku, ale i u nás, i keď sa niektorí mylne domnievajú, že majú Nemeckeho ovčiaka starého typu  a majú psa s názvom „pracovná línia Nemecký ovčiak“.  

Plemeno patrí medzi pokojných, nekonfliktných a mierumilovných psíkov.
Tu dole sú názory iných, ktorí si všimli veľké rozdiely medzi Nemeckým ovčiakom a Slovenským ovčiakom.

Názor cvičiteľov canisterapie a ich skúsenosti s plemenom:  „...Je ideálny rodený pes terapeut. Nakoľko Canisterapia  využíva prirodzený kontakt človeka so psom za liečiteľským účelom. Kladie veľký dôraz na riešenie problémov psychologických, citových a sociálno-integračných. Zahrna zložku motivácie na rehabilitáciu a povzbudí imunitu prostredníctvom psychiky.

Toto plemeno  vdaka príjemnému vystupovaniu a jeho prítulnosti k ľudom a  postihnutým deťom prekonáva bariéry  a podporuje rehabilitáciu. Nakoľko cieľom canisterapie je nenásilnou formou rehabilitovať  a získaváť nezastupiteľné miesto medzi metodami psychoterapie a socioterapie. Človeka pomocou tohto plemena (aj bez výcviku) prirodzene  pomáha  uzdravovať, zlepšovať  telesný  a duševný stav a kontakt s ľudmi, kedže plemeno  je obdarené láskavou povahou. ....“

Názory cvičiteľov, majiteľov služobnej a športovej kynológie: ....„dokáže byť šťastný aj s majiteľom  služobne či športovo založeným, ak mu tento dokáže zabezpečiť dostatočnú mieru pohybu a lásku. Plemeno nie je klasický bytový-gaučový pes, a hoci má rád pohodlie pánovho príbytku, je to pes vhodný aj pre  aktívnych ľudí, ktorí sú schopní mu poskytnúť dostatočnú pozornosť, zabezpečiť pravidelnú pohybovú a mentálne stimulačnú aktivitu zodpovedajúcu jeho charakteru, pretože je to  pôvodom pastierský pes. Je ideálnym psom pre športovú kynológiu aj v rukách začiatočníka....“

Názor vojakov Pohraničnej Stráže, Polície, Vojenskej Polície (vojenské psy):http://www.acr.army.cz/struktur/generalni/podpora/avz/odprodej-vyslouzilych-sluzebnich-psu-a-nakup-sluzebnich-psu-86975/
...nákup služebních psů .... „Pri výcviku a výchove potrebuje citlivú  dôslednú ruku. Plemeno nikdy pánovu nedôslednosť a tolerantnosť k jeho zlozvykom či neschopnostiam (slabosť) nevyužije vo svoj prospech a nestane sa z neho voči majitelovi útočný či nevychovaný gauner. Nikdy sa z neho nestane pes dominantný, neposlušný, agresívny k ľuďom, aj keď ho cvičia násilím či bitkou alebo pre obranu a útok na ľudí . Voči psom je rezervovaný, pokiaľ nemá zlú skúsenosť. Vtedy potrebuje precvičenie.  

S výcvikom treba už od skorého šteňacieho veku ukázať, kde je jeho miesto v ľudskej svorke a kto je pánom v dome. Toto plemeno  má vynikajúcu  pamäť, čuch ( veľmi  dobre si pamätá všetko dobré aj zlé). Preto pes nebude pracovať  práve vtedy, keď sa od neho najviac  očakáva, ak bol cvičený zlou násilnou metódou. Musí sa vyradiť. Mnohých čiernych ,sivých Slovenských vlčiakov vykupujú pod názvom Nemecký ovčiak, preto dochádza k omylu aj u vojakov. Rovný chrbát je viditeľný pri stope, behu, kluse a pri obrane. 135/1867 Zz zákon o shromaždovacom práve obdobie Rakusko Uhorské obdobie umožnilo Nemcom aj Slovákom združovať sa a zaujímať sa o kultúrne hodnoty ako je aj kynologia. Max. Von St. Vyšľachtil plemeno, ktoré sa uznalo ako Ovčarský Pes Alsaský (Francúzsky) v roku 1890 v organizácií UCI.  Po  Clevelánskej dohode v roku 1915 Slováci a Cesi sa spojili a spolupracovali s Nemcami. V tomto období a neskôr Nemci používali do vlastneho chovu Slovenských Ovčiakov, uznaných  v roku 1914 v UCI. Kríženie Ovčarskeho psa Alsaskeho a Ovčiarskeho psa Slovenskeho psy získali podobu ktorá dodnes každemu imponuje. Ovčarský Pes Alsaský zmenil telo na ovčiarskeho psa Slovenskeho vdaka kríženiu. Po 2. svetovej vojne nastali územné zmeny tým sa stalo, že Nemci nekrížili tieto dve plemená. Nakoľko nemeckí biologovia prikrížili hieny do chovu  Ovčarskeho psa Alsaskeho psy sa začali podobať na psov spred prvej svetovej vojny. Preto v roku 1951 zmenil  podobu aj názov na Nemecký Ovčiarsky Pes so zauhleným chrbtom s farbou čierno hnedou a útočnou povahou. A Slovenskí ovčiaci na rozdiel od Nemeckých ovčiakov si nechali podobu, ktorú mali pôvodne. Neskôr boli vykupovaní Armadou CSR a DDR. Slovenských ovčiakov bežne označovali za nemeckých ovčiakov, tým došlo k omylu. Tieto hore uvedené informácie sa nachádzajú v starých knihách a historických a žandárdskych publikáciach.


Characteristics of the Black Cherry
link, názory so zahraničia a cudzincov žijúcich na SR:

Fact is: Characteristices of a Black Cherry We like to break this topic into two separate parts.  First, there are certain qualities that everyone would get when they adopt a Black Cherry breed dog The breed character further to better understand what kind of a dog Black Cherry breed really is.  For all the talents of Black Cherry, always top competitors in the nation’s field trials and obedience trials, the breed is still only “canine” The breed is depends upon the owner.  Such a huge responsibility for the owner of this fabulously talented dog! There is little that a breed cannot learn. Some Black Cherry recognize hundreds of words and can execute dozens of commands. He loves water.The breed requires a dedicated happy owner, whether the pursuit is basic obedience (such as sit, stay, come, etc., the commands necessary for a well-trained home companion) or more lofty pursuits like obedience trials, field trials, agility trials, working trials, etc.
Many Black Cherry  are so intelligent and have such a strong desire to please that they become “self-trained.” The breed is excellent problem-solvers very smart, but you must be there to show the dog right from wrong. This is no different from instructing a child. Parents must be present for their children if they are to mature properly. Absent parents do not discipline, teach or help their children.

 The breed loves kids, dogs. He'll happily attend a child's birthday party, and even willingly wear a party hat. Like all dogs, however, he needs to be trained how to act around kids--and kids need to be taught how to act around the dog. As with every breed, you should always teach children how to approach and touch dogs, and always supervise any interactions between dogs and young children to prevent any biting or ear or tail pulling on the part of either party. Teach your child never to approach any dog while he's eating or sleeping or to try to take the dog's food away. No dog, no matter how friendly, should ever be left unsupervised with a child.  The main characteristics of the breed is their expression which  is alert and intelligent and conveys a kind, friendly temperament.
Their best feature is their temperament. The breed is  loving, people oriented dogs. They are happiest when they are with you . They tend to be quite patient with children and wonderful family dogs. They are not guard dogs. They may bark protectively, but will generally not act more aggressively. The breed is  wonderful people dogs, more likely to lick someone to death than hurt them. They tend to be stable, not easily upset by strange things or occurrences. They will take many things in stride.

The breed can make a pleasant companion for a day out of doors. Black Cherry is  action- oriented dogs, and can become bored if left to their own devices. Untrained, they can be unmanageable due to their size and enthusiasm. They require attention and love as much as food and water. It is easy to train which makes obedience work a fun way to interact with your dog. It´s also require plenty of exercise . Ensuring they get proper exercise, training, and attention will give you a happy, healthy breed.
 

Why you should own a Black Cherry?

Black Cherry breed is  great pets for seniors, families with kids because of their remarkable people loving and working abilities. They have good instincts, senses and speed. They are perfect  for the handicapped. They are smart dogs that can assist their owners (if trained) in everyday living. This breed is also trained as seeing-eye dogs for the blind. This breed is great for families. They are not vicious animals so they are not harmful to small children or infants. They complete families like they have completed mine.  The Black Cherry  is breeded for being as an wonderful , loyal companion  breed. They become one of your best friends. If you love them and treat them well, they love you and never leave your side.  They even sense owner´s every mood.   The breed is very easy to groom and do not shed as much as other dogs. They are very healthy too. They have a  high level of intelligence which  makes them relatively easy to train.  The breed lives for about ten to fifteen years. So your dog will be part of your and your family's lives for a long time to come.
 The owner provides the dog with training, guidance, encouragement and outlets for his energy and industry. This is a breed that deserves a top-quality owner, and if you’re not sure about the acquisition, delay your decision. Read more about the breed, talk to breeders, owners and trainers, attend a dog show and meet people who commit their lives to their dogs, and then you’ll be better prepared to take the dive into dog ownership.  For those of you who are certain that a Black Cherry is the dog with whom you want to share your life, this wonderful dog can become your world. Whether it’s a pet companion dog, show dog or field and working dog you require, the breed can become all you want in a faithful canine friend.
Mentioned word are form people who know the dog.
Some owners know, bought this dog as a DDR,ČSSR German shepherd "working line" But that is mistake.