DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Na stránke sa pracuje. Prosíme o strpenie. Stránka je v štádiu prípravy. This site is under construction. Please come back in near future.

 

Plemená Psov: Je to skupina jedincov toho isteho druhu ktoré majú rovnaký fylogenetický pôvod a zhodujú sa v určitých vzhľadových  znakoch a vlastnostiach (vlohách). Na uznanie noveho plemena nestačí len  ustálenosť charakteristických znakov v potomstve, ale je nevyhnutný aj dostatočný počet jedincov, umožnujúca chovatelskú prácu.

Uznané Plemeno : Plemeno má plemenný standard. Je to súhrn popisných vonkajších znakov (exterierových) ideálneho predstaviteľa plemena. Vypracúva ho krajina  v ktorom plemeno vzniklo. Plemeno schvaluje a registruje plemenárska organizácia. Uznané plemeno je záväzné pre všetky  kynologické organizácie  štátov, a patria pod Ministersvo Pôdohospodárstva.  

Plemenná kniha.:(V súlade so zákonmi )je to Úradne vedená dokumentácia pôvodu čistokrvných , chovných jedincov oboch pohlaví a ich potomstva. Plemennú knihu môže viesť len plemenárska organizácia ktorá je registrovaná V MInisterstve Vnútra a sú Ministerstvom Pôdohospodárstva poverené organizovať príslušnú kynológiu. (výstavy, bonitácie,medzinárodné skúšky čistokrvných plemien psov) 

Plemenárske organizácie: Na Slovensku sú tieto plemenárske organizácie ktoré sú registrované v Ministerstve vnútra. Plemenárska organizácia je národné združenie prípadne medzinárodné združenie chovateľov. Hlavným cieľom je starať sa o rozvoj a ochranu kynológie a chov čistokrvných psov podľa štandardu. Usmerňuje kynologické podujatia, uznáva plemená, registruje plemenásrke knihy, registruje chovateľské stanice a zjednocuje chovateľské poriadky.
Riadia sa podľa č. 194/1998 Z. z., č. 83/1990 Zb.Zákon o združovaní občanov registrovaný v MInisterstve Vnútra.
Plemená uznáva MInisterstvo Pôdohospodárstvo, takže FCI plemená môžu sa chovať pod UCI a plemená UCI pod FCI bez porušenia zákonov podľa 365/2004 Z. z. - Antidiskriminačný zákon, 136/2010 Z. z. - Zákon o službách na vnútornom trhu,

250/2007 Z. z. - Zákon o ochrane spotrebiteľa, 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník, 102/2014 Z. z. - Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových, 400/2009 Z. z.Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Na slovensku sú 3 Plemenárske organizácie.

1 - Slovenská federácia kynológov
Prezident: Zdena Seryová, Více president Ing. Jozef Drahoš
Hlavná 35, 83101 Bratislava
E-Mail: SFK-UCI@AZET.SK

2 - Federácia kynologickych klubov (Nr. 125)
Prezident: Miroslav Siko
Zvolenská cesta 45/591, 96263 Pliesovce

 3 - SLOVENSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA
Prezident : Ing. Jozef Jursa CSc., Vice president: Mgr. Ivan Kočajda 
Furmanská 9,841 03 Bratislava Email :prezident@skj.sk

 

Výber Pl. Org. : Čo je demokrácia na Slovensku? Demokrácia predpokladá slobodný výber v regulárnych intervaloch medzi dvoma alebo viacerými stranami. Ide o slobodný výber. V demokraciách použitie nátlaku je minimálna. Každá organizácia, združenie má stanovený určitý cieľ, ktorý sa snaží dosiahnuť a systém vopred daných pravidiel a noriem, ktoré majú slúžiť k dosahovaniu cieľov organizácie. Je teda samozrejmé, že sa od členov vyžaduje plnenie týchto pravidiel. Chovatelia môžu si slobodne vybrať, kde chcú odchovať, uznať svoje plemeno a v akom družstve chcú byť členmi. Chovatelia tohto plemena vybrali Nemeckú Plemenársku organizáciu UCI. Chovatelia v UCI sú spolahlivejší. Zaujímavé je, že pri posudzovaní kvality neplatia laické teórie ani predsudky. Každá registrovaná Chovná stanica v SFK - UCI ponúka na predaj šteniatka s PP len po kvalitných rodičoch.

 
CoA CSFRc.svg
 
 

Tí ktorí uznali plemeno : Maceják Jozef, Šimurda, Kudličková Prof. MUDr Miron Šramka, DrSc, RNDr Michal Hudzík,
Csoková Zoja, Mgr,
Prof. MUDr. Dalibor O n d r u š, DrSc, veterinárne kontroly : MVDr. Milan Švihran
Veterinári dohliadli aby sa nepoužívala príbuzenská plemenitba a dodržal sa zákon .
Boli to veterinári : MVDr. Danica Kocúrová, MVDr. Belko, MVDr. Králová , MVDr Šimurda.

Datum uznania: V roku 2007 uznalo UCI toto plemeno pod číslom : UCI-Standard600 / 08.09.2007 / D . Plemeno bolo medzinárodne uznané v roku 2008 v UCI e.V. v troch variantoch.- Kratkosrstá,dlhosrstá.drsnosrstá) v Klasifikácii : 9. skupina Spoločenské psy a úžitkové psy.
Klub Docielil aby názov a plemeno bolo chranené z Ochrannou známkou -Patent

Projekt:"Rettet die Altdeutschenn"

Viac v Časopisoch "Svět psů" Rettet die Altdeutschen Hütehunde"

The breed was first exhibited in Slovakia in 1930 and was granted separate breed status in 1950. First classified as the Black Shepherd in 1980, the name was changed to Black Cherry. Since 2.WW the breed has continued to grow in popularity around the world. Breeders have succeeded in retaining the Black sporting instincts as well as promoting it as a beautiful, top winning show dog. The breed is extremely trainable, has excelled in obedience and has an outstanding record as a guide dog for the blind. It is reported that at the guide dog training schools there are fewer rejects among Black Cherry than there are for any other breed. The Black Cherry was first registered in Germany in 1925. Over the years, crosses were made to numerous other breeds, most of which differ significantly from the dogs we do not know today by the names Altedeutsher Hutehund, German Alsatian Dog, Canadian wolf, Old Belgian shepherds, Slovak shepherds. By the early 1900s, the breed had developed into a super working dog. First was recognised as a breed in 1973. First club of the breed was standed at 1980. In 2001 was register this breed with an national breed organization SFK. It was recognised as a Slovak National breed by Slovak Kynology Club . In the 2001 edition of the Slovak kynology club under the heading APPLICATION FOR THE REGISTRATION OF An International German BREED Organisation (UCI) it states: Mrs Seryova has applied for the registration of the Schwarze Sery Breed.The application for the registration of the international breed was successful; permission was granted on 2007. Although the historical characteristics that made this breed into the shepherd breed that we enjoy today also made them pleasant companions, this was during a time when dogs were given land to run on, plenty of exercise and mental stimulation.

Disadvantages of Owning Black Cherry. The breed is not the dog for everyone! Before you decide to bring a Black Cherry into your family, think hard about the disadvantages of owning one. If you still want a black cherry after thinking about disadvantages, and discussing them with your family (if you have one), then go to the next page to learn more about the genetic diseases, standard the breed faces