DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
Work Class UKCIT‚CACIT Pesterapeut...
Na Slovensku sú oficiálne a spoločenské uznanie psov terapeutov  zákonmi. 
 Zákaz vstupu so psom na verejné priestrankstvá so zákonov. Ide o miesta kde sa pohybujú , hrajú , učia sa deti ,
zelené plochy v prakoch, nemocnice, kaviarne, restaurácie, dom seniorov atd.
Zákon o zákaz  vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa sa  nevzťahuje na psov ktorý majú skúšky 
alebo psy sú vo výcviku alebo sa koná súťaž podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku.
Vykonanie Národné a medzinárodné skúšky pre zvláštnych asistenčných psov (ako sú vodiaci psy, psy terapeuti,
psy signálny, )zabezpečuje SFK kynologická organizácia. Výbor SFK základnej kynologickej organizácie je štatutárnym
orgánom základnej organizácie má oprávnenie na Národné a Medzinárodné skúšky psov a testovanie psov podľa zákona SR.
(448/2008 -§ 61-(8),