DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Slovenská federácia kynológov (SFK)
(Je to Plemenárská kynologická organizácia združujúca chovateľov, majiteľov a priateľov všetkých uznaných plemien psov ako je aj Slovenský ovčiak - Čierný šery )

Dátum vzniku : 07.05.1998
Registrované: (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)

President: Zdena Seryová
Adresa: Hlavná 2078/35, 83101 Bratislava

Plemenná kniha (Stud Book) E-Mail: SFK-UCI@AZET.SK
Sídlo vedenia klubu:  Šancova č. 3,  960 65 Záhorská Ves, Slovakia  Telefón: 0904 270 313
 

Ďalšie Kynologické organizácie na Slovensku (Združenie 83/1990 Zz)
Federácia kynologických klubov Slovenskej republiky
http://www.zsk-sr.sk/novinky.html
http://www.skj.sk/phpmenu.php?s=24
 

Informácie pre záujemcov o šteniatko:
 
E-Mail : ciernysery@websnadno.cz 
 

Kontakt | Webmaster.: Dano T. ciernysery@websnadno.cz

 image

Uznané plemeno nas Slovensku.
Podporu chovu nehospodárskych zvierat a zdokonaľovanie plemien (spoločesnkých zvierat) na Slovensku zastrešujú jednotlivé záujmové organizácie,(npr. SFK a SKJ registrované v Ministerstve Vnútra) , ŠVPS  SR a Ministerstvo Pôdohospodárstva SR. V slovenskom legislatívnom prostredí patrilo šľachtiteľské právo resp. právo nových plemien zvierat (a odrôd rastlín) medzi priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti.
 
Od januára 1990 až do júna 2009 upravoval túto problematiku zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat a vykonávacia vyhláška č. 133/1989 Zb., č. 194/1998 Z. z.
The Cynologique Internationale Organisations  
(UCI, FCI)in EU. By now they are umbrella organization for the registred dog´s breed kennel clubs of their member countries, located all over the world, including Hungary, Slovakia. As a member of the FCI,UCI can issue internationally recognized registration certificates (Pedigree) that attest to the pure-bred nature of the animal. It can also organize dog shows held in Slovakia. Slovak Agricultural Ministry controles the dog breed by law. The dog clubs that were recognized by the Slovak government as entitled to register dogs became known as “uznané plemenárske organizácie:SKJ,SFK.” Slovak government do recognize the registration certificates and pedigrees of the dogs in FCI, UCI followed Law.
(JUDr. Anna Stančáková- Nár.Cent.Práva Duševneho vlastníctva)

 


Formuláre a tlačivá na stiahnutie

(Vážení občania, v prípade ak potrebujete tlačivá v elektronickej forme, tieto si môžete stiahnúť z nižšie uvedených adries v sekciách.)

(Downloadable Forms )

Prihláška psa (čierny šery) do SFK [súbor Word] 
(Registration Application for Open Registry of an Individual Dog)
 

 Žiadosť o pripúšťacie povolenie SFK [súbor Word] (Full Litter Registration Application)

Prihláška na bonitáciu [súbor Word]

Žiadosť o vystavenie exportného preukazu o pôvode [súbor Word]

Žiadosť o chránenie názvu chovateľskej stanice [súbor Word] (Application for a Registered Kennel Name)

Hlásenie vrhu [súbor Word]

Podmienky ,žiadosť registrácie importovaného jedinca [súbor pdf]( Registry of an lmported Dog)

 Potvrdenie o kontrole totožnosti psa [súbor Word]

Prihláška psa na register [súbor Word]

Prihláška psa na skúšky [súbor Word] (Application to Record a Working Dog Title)


Textový súbor pre čítanie - Download documents

Výber jedincov na plemenitbu Dog breeding - mating selected dogs

Bonitačný poriadok Uchovnenie psa  - breeding programmes

Povahový test pre šteniatka -  temperament-test each of your prospective puppies

Zápisný Poriadok - How do I register pedigree puppies with the Kennel Club,Breeding rules

Poradcovia chovu - professional controller for breeding.

Chovateľský a zápisný poriadok – Breeding rules of the Int. Breed Organisation

Štatúty pre udeľovanie titulov práce – Working class rules

Všeobecné zásady skúšok – Working Test rules

Chovateľské stanice‚ kennels – Breeding, kennels rules

 

 Čo je SFK?
Slovenská Federácia kynologických Klubov (SFK) bola prijatá do svetovej kynologickej organizácie United kennel Clubs International (UCI) 3.júna 1998. Zastupuje časť slovenskej "kynologickej obce" v menovanej organizácii. Do roku 2002 bol Viceprezident: Dr.Michal Hudzík, Prezident: Prof.Miron Šramka,.
Od roku 2002 Prezidentom sa stala Zdena Šeryová.
Organizcácia sa premenovala na Slovenskú Federáciu Kynológov.
V čom je vlastne podstata Slovenskej Federácie kynologických Klubov? Našich výstav sa môžu zúčastniť psi, ktorí nie sú členmi SFK-UCI, uznávame ich dosiahnuté tituly. Pekné ocenenia a tituly si odnášajú až prví traja psi. Naši rozhodcovia musia dbať o "dobré vychovanie", nesmú znevažovať majiteľa, chovateľa a psa. Najviac sa však tešíme vopred na získavania tiulov, pretože v UCI je možné po splnení podmienok získať nasledovné šampionáty:

•šampión v triede šteniat a najmladších

•šampión juniorov

•národný šampionát

•čestný šampionát

•korunovačný šampionát

•senior šampionát

•interšampionát

Združujeme majiteľov, chovateľov, sympatizantov, ľudí zaoberajúcich sa výcvikom, športovým využitím psov, poľovnou upotrebiteľnosťou psov, ale aj šľachtiteľov, ktorým sa môže splniť odveký sen - vyšľachtiť nové národné slovenské plemeno.
SFK povoľuje vytvárať viacero klubov pre rovnaké plemená. Kluby však musia dodržať pokyny Centrálnej plemennej knihy SFK. Okrem "klubového začlenenia" je možné aj individuálne členstvo. Nikoho nenútime, aby sa stal členom klubu. Svojou činnosťou chceme navodiť trocha viacej dobrej atmosféry v kynológii a stále pamätať na to, že psi sú naše hobby, ktoré robíme veľmi radi. Svet je predsa plný napätia   naši odvekí štvornohí priatelia nám chcú prinášať radosť.
link:http://archive.today/5HpLO#selection-509.0-523.17

 

 

(If you are unable to print the full number of pages indicated for a form or application, please contact the SFK Order Desk by email president of the SFK by phone at 00421 (0) 904 270313 and we will be glad to send a copy to you.)

Webmasters control websites and the content on them. If you've found something on the Web that you'd like to have removed,or change please to contact DanoT.

Kontakt | Webmaster.Dano T. ciernysery@websnadno.cz