DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Na stránke sa pracuje. Prosíme o strpenie. Stránka je v štádiu prípravy. This site is under construction. Please come back in near future.


Na Slovensku sú 6 Slovenských národných plemien psov. Slovenské národné plemená - slovenský čuvač, Slovenský ovčiak uznané pod názvom Čierný Šery , slovenský kopov, slovenský hrubosrstý stavač , československý vlčiak a tatranský durič. 

(budhismu: dôveruj ale preveruj)

-   Citáty zo starých časopisov. Názov: Dejiny Slovenskej kynologie.,  Nemecké vojenské pôsobenie na Slovensku, VOJENSKÉ DEJINY SLOVENSKA, Dejiny Židov na Slovensku, http://referaty.aktuality.sk/historia-slovenska/referat-22106 ,http://www.snm.sk/?muzeum-kultury-karpatskych-nemcov-stale-expozicie&clanok=dejiny-a-kultura-karpatskych-nemcov ,GABZDILOVÁ – OLEJNÍKOVÁ , S. – OLEJNÍK, M.: Karpatskí Nemci na Slovensku od druhej svetovej vojny do roku 1953. Bratislava : Múzeum kultúry karpatských Nemcov, 2004, s. 8. , GABZDILOVÁ – OLEJNÍKOVÁ, S. – OLEJNÍK, M.: Karpatskí Nemci na Slovensku od druhej svetovej vojny  atď.  

Čitateľ potrebuje mať možnosť presvedčiť sa, že materiál v nej je dôveryhodný. Cieľom uvádzania zdrojov je: zabezpečiť, že obsah článku môže overiť hocikto, vyhnúť sa obvineniam z opisovania a kopírovania, ...
-    Články sú v súlade : Ústava SR „Sloboda voľneho šírenia informácií“ a  Autorský zákon - Zákon č. 618/2003  „Ochrana podľa tohto zákona sa nevzťahuje na  a) myšlienku, spôsob, systém, metódu, koncept, princíp, objav alebo informáciu, ktorá bola vyjadrená, opísaná, vysvetlená, znázornená alebo zahrnutá do diela, Rozmnoženinu zverejneného diela môže fyzická osoba vyhotoviť bez súhlasu autora na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný, § 30, Bez súhlasu autora možno použiť krátku časť zverejneného diela vo forme citácie v inom diele len na účel recenzie alebo kritiky tohto zverejneného diela alebo na vyučovacie účely, vedeckovýskumné účely alebo umelecké účely. § 32 , § 33 ,  Za takéto použitie nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu...“

 

Je potrebné hľadať cestu, ktorá by vedela uviesť do súladu záujmy jednotlivca a spoločnosti. Túto cestu by sme mohli nájsť prostredníctvom ľudskej solidarity, kt. predpokladá vzájomnú empatiu.- John Rawls

Čo je Slovenský ovčiak?
Vid : http://www.mil.sk/42253/
História vzniku vojenskej kynológie :  V dobách praveku, presnejšie v dobe kamennej, došlo k domestifikácii divokého psa a človek začal využívať schopnosti psa na lov. Domestifikácia sa začala na Strednom východe približne pred 10000 až 35000 rokmi. Neskôr sa zo psa stal obranca a strážca majetku a života. Po zdomácnení ďalších divokých zvierat a s rozvojom poľnohospodárstva sa pes využíval ako ochranca stád. V dobách staroveku sa pes využíval hlavne na ochranu a na lov. V čase rímskych vojen používali Rimania bojové psy ako bojovníkov. Starí Rimania používali psov odetých do ľahkého brnenia vybaveného navrchu smrtiacimi hrotmi proti obrneným jazdcom. Psy niesli niekedy i nádoby s horiacou sírou a smolou. V stredoveku postupne nové spôsoby boja a nové zbrane vytlačili bojového psa z bojísk.


Slovenský ovčiaci v PS
 

 Vývoj služobnej kynológie do konca II. svetovej vojny - Koncom 19. storočia sa začal pes využívať v pohraničnej, četníckej a policajnej službe. Prvé preukázané zmienky o psovi ako „pomocníkovi četníka“ sú z roku 1897. Pes sa používal ako sprievod četníka. Prvé policajné psy boli použité v roku 1900 v Gente v Belgicku, keď bol pes využívaný už aj na kriminalistické účely. Správa rakúskeho četníctva dlho nechcela povoliť zavedenie psov v službách četníctva. V roku 1909 povolilo vtedajšie ministerstvo obrany používanie policajných psov na špeciálne prípady. V roku 1910 pod vplyvom spolku propagujúceho využitie psov četníctvom, boli do služby skúšobne zaradené prvé policajné psy, vykúpený od civilov , ktoré boli súkromne vycvičené a následne bola vydaná prvá knižka o výcviku policajného psa. Tu bola prvá chybná mienka o Slovenských ovčiakov . V tých časoch Slováci nemali odvahu propagovať svoje plemeno. Slováci boli členom Rakusko Uhorskej Monarchie. V tých časoch existovalo len Plemeno Ovčiarský pes Alsaský nie nemecký ovčiak. Alsasko bolo okupované Nemcami. http://www.saske.sk/cas/archiv/2-2007/durkovska.html.
Prečo sa zmenili Aslasky psy  po 1918-1951? viď odpoveď Nemecké obyvateľstvo na území stredného Slovenska do 19. storočia. Alsasko ako ani Slovenský ovčiak Nebol Nemecký prečo? Alsasko-Lotrinsko (po francúzsky:Alsace-Lorraine, po nemecky Elsass-Lothringen ) bolo odovzdané Francúzsku (rozloha 14 522 km², počet obyvateľov 1 815 000 v roku 1905). Alsasko-Lotrinsko bolo predtým francúzske územie od začiatku 18. storočia do roku 1871. Nemecký ovčiak sa uznal 1951 a standard povoluje len zauhlený chrbát nie rovný.
http://mreferaty.aktuality.sk/versaillska-mierova-zmluva/referat-14766

Zatiaľ nebolo používanie psov upravené zákonom ani iným právnym nariadením . Neskôr boli vypracované prvé smernice „Výcvik a použitie služobných psov“, ktoré ministerstvo obrany schválilo vo Viedni v roku 1911. I. svetová vojna takmer znemožnila ďalší vývoj inštitútu policajných psov. 1990 so zákon o združení č.83 umožnil založiť Zvazarm. Vojensky psy sa preregistrovali do Policajných útvarov nakoľko vojaci majú zákaz založiť druženie.  
 Vývoj a chov Slovenských ovčiakov treba hladať v dejiných Slovenska počas 1918-1948. Treba preštudovať okupáciu Nemecka a ich vplyv a len vetdy porozumieme dôvody prečo Slovenský ovčiak zostal v úzadí.  Vojsko a ich kynológia.
Treba poďakovať vojakom ktorí mali a  zachránili Slovenských ovčiakov pod menom čierny vlčiak.  Dodneska majitelia pracantov majú Výborné úspechy vid
„Majstrovstvá Slovenska vo výkone služobných psov“  Neskôr Veľké poďakovanie patrí chovateľom a policajtom ktorí chceli zachrániť psov a pracovne ich využili. 

"Plod dvoch národov, ale dedičstvo Slovákov nakoľko išlo povodne o zachovanie Slovenskeho Vlčiaka.
Policajti a silové rezorty socialistického Československa mali po ruke početnú základňu neštandardných nemeckých ovčiakov, Slovenských ovčiakov a vykúpených psov od civilov ktorí sa používali na radšej nešpecifikované úlohy. Profesor Akadémie vied v Prahe pán František Horák (plemeno Horákuv laboratorný pes pôvodca beagle)naopak tvrdí, že Hartl ani Rosik nemali absolútne v úmysle vyšľachtiť nové plemeno.  U vojakov šlo údajne o výskum s čisto vedeckým pozadím a používanie psov výlučne pre ochranu občanov a štátných hraníc.  Vojaci a policajti Akým spôsobom používali psov , to už bližšie nešpecifikuje kniha  Služobná Kynologia Vojsko. Z dostupných análov a zachovalých poznatkov sa však dozvedáme, že Hartl bádal v oblasti plodnosti. Presnejšie to bol výskum s cieľom objasnenia, aký vplyv má skríženie vlka so psom na plodnosť potomstva, na exteriér a na dedičnosť povahových znakov. Armádny záujem o budúcnosť plemena  Slovenský Ovčiak upadol . Slovenský ovčiak sa rozdelil na farebnu variantu sivá a čierna. Do sivej farby čo raz viac vojaci pridávali vlčiu krv a sivých nemeckých ovčiakov aby sa prejavila agresivita u psov. S tejto linie vznikol Československý vlčiak ktorý je tvor uznávajúci jedinú autoritu. S cudzími  ľuďmi nehodlajú nadviazať kontakt narozdiel od Slovenských ovčiakov ktorý milujú ľudí a nemajú v sebe agresivitu.  Vďaka tomu, alebo skôr kvôli tomu sa silové rezorty o plemeno Slovenský ovčiak ako aj o krížencoch s vlkmi prestali zaujímať . V civilnom sektore však vývoj krížencami s vlkom pokračoval ďalej a ukotvili rozdielnosť medzi Slovenským čierným vlčiakom a československým vlčiakom.  Uznané plemeno pod názvom Československého vlčiaka začalo chovať čoraz viac ľudí, ktorí neskôr zakladali chovateľské kluby s cieľom zveľadiť a zviditeľniť tohto nepochybne krásneho psa. Napriek tomu, že psov vojsko  považovalo za zbran ktorá sa nemala dostaž do rúk civilom.  Napriek značnej snahe a faktu, že sa jednalo o nové národné plemeno, kynologickí pohlavári tej doby im to nijako neuľahčili. Nakolko československý vlčiak nemal ustálené plemenné znaky. Pohraničná stráž ani policia nemali registrovanú chovateľskú stanicu v Medzinárodnej plemenárskej organizácii a psy odchovaný nikdy neboli na medzinárodnej výstave. Napriek tomu FCI po 1989 uznalo plemeno pod názvom československý vlčiak.  Slovenský ovčiak slengovo čierny vlčiak opakovane sa musel uznať ako čierny šery a museli chovatelia vyradiť sivú farbu.  Ale to neznamená, že nie je nosičom sivej farby. Taktiež československý vlčiak má v sebe čiernu farbu. Preto chovatelia oboch plemien musia dodržiavať chovatelský poriadok aby udržali plemenné znaky psa a mali by vyradovat jedince ktoré majú nežiadúce znaky. Dole sú fotky s porovaním oboh plemien."

 Čo je pracovná línia ? Kynologická príručka taký pojem nenašla ani v škole nepoznajú tento pojem " Odbor Kynologie "


Sloboda – ťažký dar – mať možnosť voľby, konať so znalosťou veci, predovšetkým byť slobodný – byť zodpovedný za svoje rozhodnutia– Fil. Cham Perritlman


Čo je Čierný Šery? - Pre mnoho laikov je Plemeno Čierný Šery považované za psy  bPP, resp. Kríženci lebo majú pocit, že  keď je raz medzinárodná a uznávaná organizácia FCI, tak nič iné už nie je. UCI neuznavajú niektorí. Aj UCI aj FCI je len združenie psíčkarov. Každý má svoj názor ktorý pravdaže nesmie porušiť zákony (Npr: urážka na cti, hanobenie dobreho mena či vyhrážky, pokus o ublíženie na zdraví...). Je demokracia a každemu sa páči  niečo iné . Je to v poriadku . Áno táto tema mala sa objaviť už v rokoch 1980. Teraz riešime niečo čo už beží 20 rokov. Síce verejnosť je v omyle ale nevedno či už to nie je neskoro niečo meniť či objasňovať...
Faktá sú nasledsovné. Podľa Ministerstvo Pôdohospodárstva je plemeno uznané registrované riadne a môžu sa vydávať rodokmeňe. Uznáva odvedenú  
chovatelskú pracu Slovakov aj u SKJ a u SFK. Zákony platia pre všetkých. Všetci vieme a je to už otrepané, že : Chovateľ smie predať podľa Občianskeho zákony psa len ktorý splňa standard a majiteľ dokáže s ním uspieť aj na Medzinárodnej výstave v Opačnom prípade ide o predaj tovaru ktorý nie je kvalitný. Ide o záväzok -Delikty , kvázi kontrakty. Čo je predmetom záväzku- kupnopredajnej zmluvy s PP? Najdeme to v knihách.
Viaže sa na predaj psov (Vec) s PP tento zákon  102/2014 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov?  Pes je vec a Tovar ?

Ministerstvo Vnútra registruje dve kynologické združenia na Slovensku SKJ a SFK (83/1990. )Navzájom môžu si konkurovať ale nemusia.
FCI a SKJ môže registrovať Slovenských ovčiakov? ÁNo . Slovenský ovčiak sa zachránil 
vďaka registrácií do UCI-SKJ pod názvom Čierný Šery. Aj FCI ho akceptuje vid stanovy.  Táto stránka preto vznikla aby verejnosť poznala dôvody prečo pracovná línia NO nemá výstavné úspechy a Prečo vzniklo čierný šery.  Treba si uvedomiť, že nie je nové plemeno len nové pomenovanie už existujucej rasy : Slovenský ovčiak predávaný aj ako pracant či čierný vlčiak.
Chovatelia sú proti pribuzenskej plemenitby . Chovatelia chcú, chceli zachovať povahu ako aj exterier a zdravie u psov a boli nútení predávať psov do rúk renomovaným cvičiteľom či polície či do inej ozbrojenej zložky aby plemeno sa zachránilo a sa zachovalo. Lebo mali zlú mienku o kluboch. 
 To je dôvod prečo sa neuchádzal o FCI registráciu. FCI umožňuje príbuzenskú plemenitbu.  Je to na chovateľoch či chcú mať aj výstavné úspechy popri pracovných.

„Ľutuj svoju minulosť, odporuj prítomnosti a obávaj sa budúcnosti. „-Stanoviská liberalizmu a komunitarizmu
 

Majú pracanti a ich chovatelia excelentné výsledky čo svečí o ich profesionalite. Majitelia pracantov majú renomovanú chovateľskú stanicu a sú proti množeniu. Niektorí z majitelov pracantov je špičkový,
profesionálný  cvičitel psov, perfektný odborný veterinar 
. Niektorí sú kynologovia s profesionálnými skúsenosťami vo svojom odbore. Treba im dať úctu uznanie a pochvalu za ich svedomitú prácu. ( Škoda, že tolerujú diskriminaciu počas výstav v klube nezaslúžia si to. )
citat s fora preklad: "Budúcnosť športovo, a služobne založených majiteľov nejasná v kluboch NO. Ak ľudia milujú sport, obranu a milujú takýchto psov a nechcú sa trápiť počas výstav bolo by škoda s tým niečo nerobiť."
Na záver:  Ústava aj 83/1990 povoluje založenie nových klubov a združení aby  psy mohli mať rodokmene (Úradná listina,  Osvečenie ) a boli psy riadne evidovaný aj u veterinárov aby sa zabranilo množeniu psov.
Vieme všetci, že Ludia majú práva aj povinnosti. Slovensko je právny stat, je vymožiteľnosť práva, preto treba bojovať za svoje práva...

("Nikomu nepraj zle, nikomu nezavid, lebo raz sa ti to vrati aj úrokami" – Karma-zdravie)
( "Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu, MIluj bližneho, Musíme sa nielen vyvarovať zlých skutkov a myšlienok, ale naučiť sa používať schopnosti a dary, pomáhať iným , konať dobro ktoré máme od Boha na dobro." – Božie slová)

 

Českolsovenský vlčiak  Slovenský ovčiak
 Slovenský ovčiak

 

Dole sú na porovnanie psy DDR-Nemecký ovčiaci v PS

 
This site is for Club Members SFK and others who would like to find out more about the breed Black Cherry  ( Czech, Slovak, DDR Working Dog breed !!! ) Browsing through the site you will find information about the breed registred by SFK, shows etc. For those with a new interest in the breed, we hope to show you a balanced view of the Black Cherry. This breed is not become from the breed GSD. If you need any further help, ionformation about the breed, advice or to make a puppy or stud enquiry, please see the Contact Us page.   The breed have an long historical background dating back a hundred years in West Europa. They are recognition as a Family Loyal  dog by being considerably more laid-back and tractable than some other working shepherd  breeds. The breed called Black Cherry.  It  is The Perfect Companion and working Dog Familien breed . The original name of this breed was Black Shepherd. In the home, Black Cherry are affectionate, gentle and with positive reinforcement, are very well behaved. They bask in the attention of their people. The breed is intelligent and sensitive.  They learn  very quickly with positive reinforcement and they do not do well with a heavy hand. Although the breed is very adaptable and fulfils many roles, the opening paragraph of the Breed Standard says that the breed is "Essentially a familian working dog". The breed  is protected by trademark law,( has a patent!) This breed is registered with the international register UCI. ( Mitglied der UCI .)Many dogs of this breed  Black Cherry have won many honours including  UCI International Champions  and Grand  International Champions of Europe and other countries. They won many times, at the international dogshows. (we have owned or bred over 60 champions).  UCI is a German based International organization for all breed dogs like FCI. The SFK is a Breed Registry Organisation and Pedigree Service, featuring full pedigrees on almost 3,000 Black Shepherd.The Club SFK  is very proud of the Breed's working traditions and issues Working Certificates to those Dogs who have proved themselves below ground.  The first Int. Working Certificate was issued in 1980.SFK Organisation Rules  you can find on webside  to read the revised Breeding  Rules that are now approved by Members and the Kennel Clubs. Es ist die perfekte Gesellschafts-und Arbeitsbedingungen Dog Familien Rasse.

(Begleithunde  Rassen Der Cierny Sery .) Der ursprüngliche Name war Schwarzer Schäferhund,  ("DEUTSCHER"  SCHÄFERHUND SCHWARZ) UCI - Wiesbaden Gründer Josef Klee- Schwarze Sery ( black cherry) ist  2001 anerkannte
Üdvözöljük weboldalunkon. E honlap a kutyafajt és eredményeit mutatja be. Ez a kutya fajta PCT (Patent Cooperation Treaty) szabadalom alatt áll. ( Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) -ban regisztrált )