DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Ministerstvo Pôdohospodárstva akceptuje, uznáva ako čistokrvné , uznané plemená, ktoré sú zaregistrované v medzinárodných kynologických organizáciách podľa zákona, 391/2009 Zz , 39/2007 Zz a  83/1990 Zz.
Na Slovensku sú 6 Slovenských národných plemien psov.
Slovenské národné plemená - slovenský čuvač, slovenský ovčiak(čierný šery), slovenský kopov, slovenský hrubosrstý stavač , československý vlčiak a tatranský durič.


Ministerstvo vnútra má zaregistrované 2 plemenárske organizácie ale sú to len Občianske združenia  
 (Plemenárske organizácie a chov psov. § 835 Občianskeho zákonníka.  Právny základ združenia osôb je upravený zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v § 829 až § 841. Zákon združeniu nepriznáva právnu subjektivitu, čo znamená, že združenie nemôže nadobúdať/mať práva a povinnosti. - See more at: http://www.podnikajte.sk/start-podnikania/c/966/category/zdruzenie/article/podnikanie-v-zdruzeni-pravne-danove-aspekty.xhtml#sthash.GT3ZDGXA.dpuf
V zmysle § 833 Občianskeho zákonníka sa majetok poskytnutý pri vzniku združenia rozlišuje ako majetok určený podľa druhu a majetok určený jednotlivo. V spomínanom ustanovení Občiansky zákonník upravuje taktiež vlastnícke práva k poskytnutému majetku. Majetkom určeným podľa druhu sú napríklad zásoby (materiál, výrobky, polotovary, zvieratá) alebo peňažné prostriedky.)


1- Najznámejšía kynologická organizácia na svete, ktorá riadi chov čistokrvných psov je „Fédération Cynologique Internationale – FCI“ (Medzinárodná kynologická federácia-Občianske združenie). Medzi základné úlohy organizácie patrí vytvárať a upravovať štandardy jednotlivých plemien psov a tvoriť právne predpisy pre chov. FCI akceptuje ako čistokrvné aj uznané plemená, ktoré sú zaregistrované v iných medzinárodných kynologických organizáciách  United Kennel Club International (UCI-Nemecko), v Anglickom kynologickom klube (KC – Kennel Club) a v Americkom kynologickom klube (AKC – American Kennel Club).
Na Slovenku pôsobí SKJ – Slovenská kynologická jednota, ktorá je členom FCI-Občianske združenie.
 
2 -Menejznáma kynologická organizácia , ktorá riadi chov čistokrvných psov je „United Cynology Internationale – UCI“ (Medzinárodná kynologická Unia). Medzi základné úlohy organizácie patrí vytvárať a upravovať štandardy jednotlivých plemien psov a tvoriť právne predpisy pre chov. UCI akceptuje ako čistokrvné aj uznané plemená, ktoré sú zaregistrované v iných medzinárodných kynologických organizáciách  FCI(Fancúzko), F.C.I.(Španieslsko) v Anglickom kynologickom klube (KC – Kennel Club) a v Americkom kynologickom klube (AKC – American Kennel Club). Na Slovenku pôsobí SFK – Slovenská Federácia Kynológov a vedie plemennú knihu Polícia (pred tým PS-vojsko). 83/1990 Z.z. O dobrovoľnom združovaní občanov,bolo záujem. Stúpilo sa do Zväzu pre spoluprácu s armádou (Zväzarm).
http://www.vhu.sk/
     
„English Kennel Club“ (Anglický kynologický klub) je najstaršou kynologickou organizáciou na svete. Svoju činnosť vyvíja už od roku 1873. Ako prvý založil centrálnu plemennú knihu registrovaných čistokrvných psov, určil princípy vytvárania oficiálnych štandardov a stanovil podmienky, ktoré musí populácia psov spĺňať, aby mohla byť uznaná za samostatné čistokrvné plemeno.


447/2008 Zákon Služobný pes (vodiaci pes, asistenčný pes, signálny pes) môže byť len čistokrvné uznané plemeno s PP) ZÁKON z 29. októbra 2008 o peňažných príspevkoch na kúpu zdravotnej pomôcky.. „jeho identifikačné číslo zhodné s číslom vyrazeným na známke, plemeno a farba psa...“. Vodiaci pes je v držbe http://cs.wikipedia.org/wiki/Dr%C5%BEba Držiteľom môže byť aj osoba odlišná od vlastníka veci. Je ním osoba, ktorá s vecou (vodiaci pes) nakladá ako s vlastnou, fakticky ju ovláda, no nepatrí jej vlastnícke právo a kedykoľvek je povinná vrátiť zverenú vec majiteľovi (výnimkou je vydržanie) do rúk Úrad Socialných vecí a rodiny. http://referaty.aktuality.sk/vecne-pravo/referat-6811.

č. 262/2011 Z. z., ktorý obsahuje aj ďalšie zmeny už existujúcich skutkových podstát, ktoré nie sú obsahom článku. Novela je účinná od 1. septembra 2012, pričom zavedenie nových trestných činov je odôvodnené najmä nedostatočnými doposiaľ platnými postihmi a spoločenskou potrebou - ochrana súkromia v obydlí, marenie exekučného konania, poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky, falšovanie predmetov kultúrnej hodnoty, neoprávnené zamestnávanie, nezaplatenie poistného, neoprávnené uskutočňovanie stavby, neoprávnené vypúšťanie znečisťujúcich látok, trestný čin verejného činiteľa, volebná korupcia, nebezpečné prenasledovanie, zanedbanie starostlivosti o zvieratá, nedobrovoľné zmiznutie, ochrana informácií o holokauste a i., ohrozenie pod vplyvom návykovej látky vodičmi dopravných prostriedkov.
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&MID=221&edllnkid=9741455&phContent=~/EDL/ShowArticle.ascx&ArticleId=34713&pa=39446
Ak niekto zavádza, zatajuje skutočosť, dostane niekoho do omylu tak tá osoba spácha trestný čin. http://www.pravnelisty.sk/zakony/a264-navrh-zakona-o-trestnej-zodpovednosti-pravnickych-osob

Hrdo prezentujeme seba, našu prácu a našu kynologiu ?
Viď:  http://referaty.aktuality.sk/slovaci-charakteristika/referat-5457.
Bolo by super ak by sme dodržali aspoň to prirodzené právo (morálka) keď už nás nezaujíma pozitívne právo(zákony).....
 
Ale "neznalosť zákonov nás neospravedlňuje"...

napríklad http://www.ciernysery.eu/Black-Cherry-and-czechoslovakian_wolfdog.html
porovnanie s Nemeckým ovčiakom http://www.ciernysery.eu/Porovnanie-s-nemeckym-ovciakom-GSD-K9.html

čierny šery (Slovenský ovčiak)

biely švajčiarský ovčiak

nemecký ovčiak

 

belgický ovčiak (malinois )

 

škotský ovčiak (collie)

českoslovenksý vlčiak

                      Biely švajčiarsky ovčiak dlhosrsty   
 
                                             
 čierny šery  Dlhosrsty 

           Berger Picard or Picardy Shepherd  

                

čierny šery  Drsnosrsty

 Biely švajčiarsky ovčiak Kratkosrsty

čierny šery kratkosrsty Velke uska Svetele oci ziaduce

                 

   belgický ovčiak Malinois
 Male uska len tmavohnede oci
                 
    Cierny Sery kratkosrsty Velke uska
 
 Dlhosrty Nemecky Ovciak
   Cierny Sery Dlhosrsty
         
    

 

  

    Československý vlčia patri do skupiny SR národné plemená

Čiern Sery patri do skupiny SR národné plemená
 
 

   Saarloosov vlčiak. Saarlooswolfhond 

 
Cierny Sery
 

Border Colllie Vyska 46cm-54cm

Klopene Usi

 

čierny šery Dlhosrsty vyska 63-68cm Klopene Usi

    

Australsky Ovciak

Vyska 46-58 cm

 

čierny šery  s klopene usi (rarita)

 

 

Vyska BO 56-60 cm  Kvadraticke telo, Male uska

Vyska CS 63-68cm Predlzene Telo, Velke usi Kratkosrsty

Hollandsky Ovciak  Kvadraticke telo, Male uska CiernoZihany Dlhosrsty

 

čierny šery  Predlzene telo, Velke Usi Dlhosrsty

 

 
Skodsky ovčiak Kratkosrsty
 Cierny Sery Kratkosrsty
 
Vyska 57-60 cm Kratsia  kucerava srst
            
       čierny šery  Drsnosrty
Vyska 63-69 cm Rovna drsna srst.

Holandsky ovčiak Vyska 55-62cm  Kvadraticke telo,Male uska Hnedozihany dlhorsty 

  čierny šery  Dlhosrsty Vyska 63-69cm
 Predlzene Telo
Chodsky Pes Vyska 48-56 cm  
Na hlave ma ciernu masku, TmavoHnede oci
 
  čierny šery  ciernoHnedy bez masky na hlave Moz mat Svetle oci Vyka 63-69 cm
  
 Hollandse Herdershond Ruwhaar
Rough-haired Dutsch Shepherd Dog
 Hollandsky Ovciak Ma Kuceravu Srst
čierny šery  Vlkosivocierny Drsnosrsty Vyska   63-69cm Moze byt len rovna a na dotyk drsna srst.
Pikardsky Ovciak Vyska 55-65cm  
Na dotyk Jemna srst, LenTmave oci 
Drsnosrsta Varinta cierna  Na dotyk drsna rst
Svetle oci su tolerovane
  Australsky ovčiak  bluemerle
Cierny Sery 
   
         
     Holandsky Ovciak kucervy 
                                       
 Cierny Sery Drsnosrty
rovna drsn srst
 čierný šery drsnosrstý

 Pikardský ovčiak