DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Využitie Uplatnenie:

Na stránke sa pracuje. Prosíme o strpenie. Stránka je v štádiu prípravy. This site is under construction. Please come back in near future.

Uplatnenie: Pastierský pes, Ovčiarský pes, spoločník, služobné

Uplatnenie tohoto plemena je všestranné.

Vlčiaci so slovenska Krátky historický prehľad.

Využitie služobných psov nebolo najskôr presne vymedzené v žiadnej inštrukcii ani v žiadnom predpise. Použitie bolo však v zásade chápané ako použitie zbrane. Podľa vtedajšieho zákona číslo 299/1920 Zb. z. z 14. 4. 1920 boli v § 13 presne vymedzené situácie kedy môže byť použitá zbraň.. 1920 bolo jedno aké plemeno polícia má. Lebo za určitých okolností znamenal vycvičený služobný pes pre bezpečnostné orgány len pracovný nástroj a bol chápaný ako pomocný prostriedok podobný asi tým aké boli potrebné pri daktyloskopii či mechanoskopii a podobne. Vďaka podplukovníkovi “četníctva“ vo výslužbe Theodorovi Rotterovi vieme, že v tých časoch existoval len Doberman, Rottwailer, Bradáč , Alsaský ovčarský pes ako služobný pes. „Ústredného četníckeho pátracieho oddelenia “ a predovšetkým vďaka pochopeniu a podporovaniu služobnej kynológie zo strany vtedajšieho generála Jozefa Ježka generálneho veliteľa „četníctva“začali vykupovať psov od civilov. Služobnú kynológiu ako takú zo začiatku riadilo „Četnícke oddelenie pri poznávacom úrade pražského policajného riaditeľstva“  ktoré bolo zriadené v roku 1922 pre potreby skvalitnenia pátracej služby, uvedené oddelenie priamo podliehalo MV. Policajný pes bol štátnym majetkom. A od začiatku roku 1928 bolo premenované na „Ústredné četnícke pátracie oddelenie“. Bolo rozdelené podľa rôznorodosti špecializácie na skupiny a jednou zo skupín bola skupina na riadenie chovu (párenie, množenie, kríženie psov  rôznych plemien pod dohladom veterinárov nie plemenárskej organizácie na čistokrvné štandardné plemená), výcviku a používanie služobných psov. Táto skupina organizovala výcvik a chov služobných psov, viedla záznamy o výslednosti a používaní služobných psov, spracovávala návrhy na vyradenie služobných psov a odvolanie psovodov, hlásenia o škodách spôsobených služobným psom, návrhy na výkup a predaj psov. Vedením a vybavovaním agendy spojenej so služobnými psami bol poverený major Oldřich Pinkas. Vykupovali psov rôznych plemien (npr Slovenských vlčiakov)

Horakuv laboratorný pes (neskôr  uznané plemená: labrador, beagle, chodský pes, ...) Slovenský ovčiak sa skrížil s Alsaským Ovčiakom.

 Ústav v Pyšelích, bol zriadený na podklade skúseností získaných orgánmi ministerstva vnútra a ďalej osobnými štúdiami a prevádzkou obdobných ústavov v Nemecku, predovšetkým v Drážďanoch a v Grünheide pri Berlína (plk. Josef Ježek bol spoločne s Adolfom Horákom, Bedřichem Frommem a Oldřichem Pinkasem vyslaní do Nemecka, aby si tu prehliadli štátne ústavy pre chov a výcvik služobných psov a podali ucelený návrh na predpokladanú adaptáciu o ktorej sa uvažovalo už začiatkom 20. rokov v Československu). Získané skúsenosti sa stali podkladom k uskutočneniu myšlienky v Pyšelích.

Množenie psov u vojakov:?

 1921 Ministerstvo vnútra zakúpilo tento objekt židovskej synagógy. Pri rekonštrukčných prácach boli postavené koterce s výbehmi pre psov., karantény koterec, ordinácia veterinárneho lekára, operačná sála , kuchyňa pre prípravu kŕmenia pre psov. V ústave v Pýšelích sa pripravovali nielen psovodi pre zložku „četníctva“, ale aj pre, štátne policajné úrady, ozbrojenú ochranu Československých štátnych železníc a  Finančnú stráž ČSR.

 Český pojem „chov služobných psú“ (rozmnožovanie, kríženie psov)
Po slovensky ide o držanie, ustajnenie  psa nie o čistokrvný chov plemena podľa stanov Plemenárskej Organizácie.  Preto došlo k omylu.

 "Tento fakt je upravené písomnosťou číslo 23.188/13-28 zaslanej z Ministerstva vnútra republiky československej dňa 14. 12. 1928 všetkým „Zemským četníckym veliteľstvám“, s názvom búdy pre služobných psov . Medzi prvé „četnícke“ stanice na Slovensku s prideleným služobným psom podľa denného rozkazu číslo 109 z roku 1923 v zmyslu Výnosu ministerstva vnútra číslo 52.165-23-13 patrili stanice : Prešov – stržm. Arnošt Píš , služobný pes Žips, Liptovský Mikuláš stržm. Jozef Hlaváč –služobný pes Dory, Rožňava- stržm. Ján Neuman – služobný pes Rolf.
Aké tam boli plemená sa presne nedozvieme, lebo údaje o psoch nebolo možné rozpoznať ."
Citát- "Úplne sa spoliehať na vojenské či iné informácie by bolo nezodpovedné." JUDr. Stanislav Drábek

 ( Npr:DR č. 80 z roku 1936 bol zo stanice Hidreg oddelenie Levice do Zvolena zaradený stržm. Ondrej Frkala služobný pes Natrom. Pes bol vykúpený od civilov. Pes nebol riadne uchovnený  ako Alsaský ovčiarský pes. Mohlo isť aj o kríženca. Bolo to pre služobné účely bezpredmetné. )

Použitá literatúra:

1: Policejní pes, jeho výchova a výcvik pro ochranu i policejní službu – V. Matoušek Praha 1922

2: Výchova a výcvik psa pro účely služební a sportovní – Theodor Rotter Praha 1939

3: Pes, společník člověka – Theodor Rotter Praha 1942

4: Pomáhali a chránili již před sto lety, anebo histórie čtyrnohých četníku – D. Hulíková, I. Winterová, M. Kozák Praha 2009

5: Výpisy z denných rozkazov , pojednávajúcich o záležitostiach služobných psov Zemského četníckeho veliteľstva Bratislava od roku 1920 až do konca roku 1938.

6: Dějiny služební kynologie – Jiří Rulc Praha 2010

7: Chov ušlechtilých a užitkových uznaných plemen 1926

http://kph.ilumin.sk/kph/index.php/sluzobna-kynologia/2-faktograficky-pohlad-na-sluzobnu-kynologiu-v-ceskoslovenskej-republike-v-rokoch-1920-az-1939-s-dorazom-na-uzemie-slovenska?start=8

Toto plemeno sa nachádza u policajtov.  Chov policajných psov na Slovensku má dobré meno aj vďaka čierným vlčiakom. Stredisko chovu služobných psov v Moravskom Svätom Jáne, odbor kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru má veľmi dobré policajné psy. Chovatelia dodneska veľkou radosťou darujú svoje šteniatka policajtom. Ing. Patrik Vincúr je vedúci strediska chovu služobných psov.  Ako využiť psov krásne opisuje Bc. Martin MAJER

Zachovanie plemena Sr vlčiakov zabezpečili Ministerstvo Vnútra cez vojakov, policajtov už od roku 1921 . Perfekté výsledky , úspechy dosiahli  služobná kynológia a bývalí , prítomní členovia Zväzarm , SFK, SKJ. Treba poďakovať  dať úctu fanušíkom, profesionálom športovej služobnej kynologie!!
Našťastie u vojakov a policajtov kladie sa dôraz na psov a nie na čistokrvnosť plemena. „S prípravou vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie a s tým súvisiace zvýšenie ochrany slovensko - ukrajinskej hranice odbor kynológie zvýši produkciu (množenie) šteniat v chovateľskej stanici Polícia-Slovakia pre výkon služby na štátnej hranici tak, aby boli pokryté požiadavky jednotlivých  oddelení hraničnej kontroly. Tieto požiadavky budú realizované aj pri obmene služobných psov a doplnení plánovaných stavov služobných psov pre oddelenia hraničnej kontroly dislokované na východnej hranici. Slovenský vlčiaci representanti Slovensko: V rámci integračných procesov do Európskej únie je v pláne pokračovať v organizovaní medzinárodných stretnutí reprezentantov európskych policajných zborov na majstrovstvách Európy (Z iniciatívy slovenskej strany sa pravidelne organizujú európske šampionáty na vyhľadávanie výbušnín a drog policajnými psami).Nakoľko vykupovali aj Slovenských vlčiakov dochádzalo medzi psovodmi k omylu.
Policia podporuje chov Čierných pracovne vedených vlčiakov čo je dobré.  Ale nakoľko Slovenský ovčiaci sa presentovali ako Nemecký ovčiaci určený nie na výstavu ale len na prácu došlo k nedorozumeniu.

 Lebo chovatelia chceli podporiť a zachovať chov Slovenských vlčiakov ale propagácia tohto plemena bola a je ťažka, tak volili túto nie najlepšiu cestu. Dosiahlo sa nasledovné. Plemeno skvele zapadlo do chovu policajných, pracovných psov ale verejnosť nevie o jeho existencií. Lebo sú propagovaný, uchovnený ako neštandardný nemecký ovčiak pracovná línia. Našťastie  niektorí chovatelia NO chcú odchovávať takýchto psov, takže plemeno(Slovenský ovčiak) zachovalo svôj pôvab, pracovnú schopnosť a dobrú povahu (len pod iným menom čo je dosť  mätúce pre verejnosť).  Vidˇ:“ Z pohľadu zachovania génového fondu pracovných línií plemena nemecký ovčiak sa javí ako potrebné spoluprácu rozvíjať a upevňovať aj v oblasti chovu služobných psov, v ktorej má Policajný zbor  dobré skúsenosti a výsledky.“Pre  zachovanie tohto plemena a týchto psov môžeme vďačiť osobe ktorý podporil chov čierných vlšiakov pplk. RNDr. Vladimír Ďurišin. Veľmi dobré výsledky so psami dosiahli psovodi so Slovenska čo poukazuje na profesionalitu našej kynologie. Slováci majú nielen skvelé plemená ale aj  odborníkov.  Máme na Slovensku popredných odborníkov vo svojej profesii pre poskytovanie profesionálnych služieb (npr- kynologia, Polícia, zložky ozbrojených síl, rôzne Združenia kynológov záchranárov SR a ďalší).

Bc. Martin MAJER


PURPOSE

Introducing the Shepherd's Dog

Hardworking sheepdogs were the key, helping shepherds turn this inhospitable land into sheep-raising country. Breeders try to balance a dozen heritable working traits to produce the best dog for their purposes, factoring in climate, terrain, livestock type, and the kind of dog they get along with. Guided by a skilled trainer, a talented dog develops remarkable mastery over livestock. He has excelled in every canine sport, including agility, obedience, rally, tracking and, of course, herding. The breed has made a name for himself as a police and military dog, guide and assistance dog, search and rescue dog, and (drog) detector dog. If you have horses, they will trot alongside you while you ride and help you put the horses back in the barn when you’re done. Be prepared to provide plenty of exercise and mental stimulation.

The protective but loving Black Cherry is a great choice for families with children, but singles and couples who love the outdoors also match up well with this breed. With sufficient exercise and opportunities to use their considerable athleticism and brains, these versatile companions can handle anything from a small city apartment to a vast ranch. They're not suited for life in the backyard or a doghouse, but need to live indoors as a member of the family.

Herding Characteristics

Because their early work was to gather sheep from the hills, dog are, by nature, gatherers rather than drovers or tenders. They can, nevertheless, be taught to drive stock away from the shepherd and even to keep their charges within certain boundaries. They are also sensitive to commands from their handlers and can distinguish slight variations in the many whistles they understand, responding appropriately to each tone.  Shepherds look for exceptional athletic ability, a biddable nature, and superior livestock sense. In general, a dog that is light on its feet, flowing in its movement, quick to cover its stock, and has great endurance is the most valued. The dog's temperament must be sensitive enough to bend its will when asked, tough enough to stand up to the pressures of training, eager to learn, with enough confidence and determination to carry on with its work without constant guidance.  Some dogs are reserved rather than outgoing, but they must love to work with and for the master. While innate livestock sense is bred into all good working dogs, their working style can vary. They can run as fast as the wind, yet stop in an instant or switch directions without stopping. They don't take their eyes off their sheep. Their intense gaze is focused on the stock, willing them to obey, to go where the dog directs them, to stop if the dog blocks their path. The stock aren't rushed or afraid, but they certainly respect the dog.

Because they are highly motivated to work in partnership with their owners, dog are well suited to most canine sports. They are good sach as Obedience and Tracking tests , protection test . Many dogs and their owners enjoy the fast-growing sport of Agility, as it enhances the relationship between dog and handler and develops a confident, bold, and motivated dog.  As pets, dog have a mixed record. The calm, well-behaved dogs seen at sheepdog trials are the result of careful attention to the dogs' mental and physical needs. dog that herd are fulfilled. In pet environments, with experienced dog people who give them the structure, love, and fellowship they crave, they can be superb pets.

Puppies

If you need a livestock dog, it is imperative to find a puppy whose parents work to a high standard. They should have a livestock dog temperament suited to your handling skills.

Responsible breeders will be very careful about where their puppies go. Visit the breeder and spend time with the adult dogs. Temperaments vary from shy to bold, calm to excitable, although all will turn serious when they work livestock. For whichever purpose you acquire a puppy, take care to establish your authority and control as a kind, benevolent master.  People who own Black Cherry  like their intelligence, high energy, and their desire to participate in every phase of human activity. However, they do take time, patience, and dog-handling skills to develop into either a working dog or a fine companion also service  dog. A well-trained dog is a pleasure to live with and will be reliably well behaved anywhere.

Rescue

A number of individuals and organizations around the country are dedicated to rescuing Black Cherry who are abandoned or unwanted, furnishing them with basic training and health care, and finding new homes for them. All registred has Vet. care and are sterilised . If you have decided to get a Black Cherry, why not consider giving a new home to one of these dogs?  Some dogs are in shelter. Link.