DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Harmonogram
(Informácie nájdete v Dokumentoch na stiahnutie Slovenská Federácia Kynológov)

Výsledky z výstav v 2014
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
Medzinárodná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu UKCIB
(18.10.2014 Záhorská Ves)
Výsledky z výstav v 2013
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
(05.10.2013 Záhorská Ves)

Medzinárodná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu UKCIB
(22.06.2013 Bratislava)
  
 

Výsledky z výstav v 2012
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
(29.08.2012 Záhorská Ves)

Medzinárodná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu UKCIB
(23.06.2012 Bratislava)

 

 

Výsledky z výstav v 2011
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
(1.10.2011 Záhorská Ves)

Medzinárodná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu UKCIB
(20.09.2011 Bratislava)
(25.06.2011 Bratislava)Výsledky z výstav v 2010
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
(11.09.2010 Záhorská Ves)
Medzinárodná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu UKCIB
( 19.06.2010 Bratislava)

Výsledky z výstav v 2009
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
Záhorská Ves

Medzinárodná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu UKCIB
(20.06.2009 Bratislava)

Výsledky z výstav v 2008
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
(30.08.2008 Záhorská Ves)
Medzinárodná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu UKCIB
(Bratislava)


 
Výsledky z výstav v 2007
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
Medzinárodná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu UKCIB

Výsledky z výstav v 2006
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
Medzinárodná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu UKCIB

Výsledky z výstav v 2005
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
Medzinárodná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu UKCIB

Výsledky z výstav v 2004
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
Medzinárodná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu UKCIB

Výsledky z výstav v 2003
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
Medzinárodná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu UKCIB

Výsledky z výstav v 2002
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
Medzinárodná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu UKCIB
( 10.01.2002 Piešťany ) 

Výsledky z výstav v 2001
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
( 9.11.2001 Piešťany)
Medzinárodná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu UKCIB
( 8 . 12 . 2001 Bratislava)
 

Výsledky z výstav v 2000
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
( 21.09.2000 Žilina )
Medzinárodná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu UKCIB
( 18.05.2000 Bratislava )
  

Výsledky z výstav v 1999
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
Medzinárodná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu UKCIB

Výsledky z výstav v 1998
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
Medzinárodná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu UKCIB
( 08. 01. 1998 Bratislava Prezident: Prof.Miron Šramka.)

Výsledky z výstav v 1997
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
Medzinárodná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu UKCIB

 

Výsledky z výstav v 1996
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
Medzinárodná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu UKCIB

Výsledky z výstav v 1995
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
Medzinárodná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu UKCIB

Výsledky z výstav v 1994
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
Medzinárodná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu UKCIB

Výsledky z výstav v 1993
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
Medzinárodná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu UKCIB

Výsledky z výstav v 1992
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
Medzinárodná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu UKCIB

Výsledky z výstav v 1991
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
Medzinárodná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu UKCIB

Výsledky z výstav v 1990
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
Medzinárodná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu UKCIB

Výsledky z výstav v 1989
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
Medzinárodná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu UKCIB

Psy boli len v zahraničí na medzinárodných výstavách
Psy boli len na národných výstavách na Slovensku

Výsledky z výstav v 1998
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
Medzinárodná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu UKCIB (Česko)

Výsledky z výstav v 1997
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
Medzinárodná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu UKCIB (Nemecko)

Výsledky z výstav v 1996
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
Medzinárodná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu UKCIB (Poľsko)

Výsledky z výstav v 1995
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
Medzinárodná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu UKCIB (česko)

Výsledky z výstav v 1994
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
Medzinárodná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu UKCIB

Výsledky z výstav v 1993
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
Medzinárodná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu UKCIB

Výsledky z výstav v 1992
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
Medzinárodná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu UKCIB

Výsledky z výstav v 1991
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
Medzinárodná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu UKCIB

Výsledky z výstav v 1990
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
Medzinárodná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu UKCIB

Výsledky z výstav v 1989
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
Medzinárodná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu UKCIB
Výsledky z výstav v 1989
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
Medzinárodná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu UKCIB
Výsledky z výstav v 1989
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
Medzinárodná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu UKCIB
Výsledky z výstav v 1989
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
Medzinárodná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu UKCIB

Psy Boli len na národných výstavách.

 

Výsledky z výstav v 1978
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
Výsledky z výstav v 1977
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
Výsledky z výstav v 1976
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
Výsledky z výstav v 1975
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
Výsledky z výstav v 1974
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
Výsledky z výstav v 1973
Národná výstava psov všetkých plemien s udeľovaním titulu CAC, BOB,
 

Od 1950 Boli výstavy len klubové
 

Do 1945 Boli Medzinárodné výstavy psov pod UCI a Národné výstavy psov
MUDr. Ján Červíček. Hoci bol českej národnosti, vyzdvihoval hospodársky význam poľovníctva ako na Slovensku, tak aj v Podkarpatskej Rusi, ktorá taktiež bola začlenená do ČSR. Slovensko sa ustanovujúce valné zhromaždenie uskutočnilo 10. decembra 1920 za účasti 43 registrovaných a 33 zakladajúcich členov. Za prvých 5 rokov počet členov vzrástol na 2568, ktorí boli organizovaní v 25 pobočkách. Spolok sa stal odborným zástupcom v trestných veciach pytliakov. Presadil obmedzenie vydávania zbrojných preukazov na lovecké pušky a tiež poistil svojich členov za škody pri poľovačkách. Výstavy boli pod záštitou poľovníkov. 1926 sa v Poprade konala poľovnícka výstava. Založili Medzinárodnú radu pre poľovníctvo (Conseil International de la Chasse). Koloman Slimák v roku 1939 založil Slovenskú plemennú knihu. Po skončení II. svetovej vojny už v lete 1945 SNR poľnohospodárstvo kontroloval chov psov.

.